V čem je rozdíl mezi vřetenovou a rotační sekačkou?

Rotační sekačka stéblo přerazí svou rychlostí otáčejícího se nože, to je řez bez opory. Při tom dochází  k poškození většího množství buněk listů trav. Čím jen nůž tupější, tím je poškození větší. Čím je trávník hustší, tím více je nž  zpomalován  o trávník a v nižších otáčkách více poškozuje stébla. Což vede, k většímu  odparu,  delšímu  hojení a výrazně se zvyšuje riziko napadení plísněmi.

Vřetenová sekačka má ve svém  žacím  ústrojí proti ostří, takže dochází  ke střihu stébel jako u nůžek. Tím jsou stébla méně poškozená,  protože střih je čistší než přeražení. Tráva je zelenější a  zdravější. Spotřebuje méně energie na hojení, o to více může odnožovat a růst.