Jak často se musí vřetenová sekačka brousit?

Interval broušení se odvíjí od toho, jak nízko kosíte, kolik nabíráte při kosení nepořádku (kůry, kamínku, hlíny, plodů) a takto od toho, jak zodpovědně seřizujete vřeteno se spodním nožem. A samozřejmě na to má zásadní vliv kolik plochy kosíte, jak často a na jakou výšku. 

U běžných trávníků kolem 500 m2 a kosení cca 40x za rok doporučuji po sezóně vřeteno a  spodní nůž nechat přebrousit.  U  trávníků nad 1000 m2 doporučuji brousit 2x ročně, aby se kvalita střihu udržela na vysoké úrovni celý rok.